Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Výrobní možnosti > Svařování MIG

Svařování MIG

Mezi naše produkty, které vyrábíme svařovací technologií MIG, patří především ocelové konstrukce. Svařujeme díly do tloušťky max 10mm.

Této technologii se také říká obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře. MIG metoda zahrnuje několik metod obloukového svařování založených na stejných principech při použití různých typů přídavných materiálů a ochranných plynů.

Princip svařování MIG

Oblouk vzniká mezi svařovacím drátem a svařencem. To celé se děje v ochranné plynové atmosféře. Vzhledem k tomu, že podávání drátu i spouštění plynu automatizováno, dosahujeme zde vysoké produktivnosti. Automatizací procesu a použitím svařovacího a trubičkového drátu se účinnost pohybuje kolem 90-95%.

Ochranné plyny při svařování

Důvodem, proč se při svařování používají plyny je nutnost ochránit svařované místo proti vlhkosti vzduchu a případným nečistotám, které se mohou do sváru dostat. Ochrana před nečistotami se provádí vytěsňováním atmosférického vzduchu plynem. Volba příslušného ochranného plynu je dána tím, jaký druh materiálu svařujeme.

Plyny je možno rozdělit do dvou kategorií:

  • Inertní (helium, argon, případně jejich směs)
  • Aktivní (např. CO2, směs argonu a CO2 a další)

Svařovací dráty

Svařovací dráty lze rozdělit dle jejich chemického složení a podle struktury jejich jádra. Často používáme pevný drát, případně trubičku s granulemi tavidla. Nicméně záleží na účelu použití a svařovaném materiálu.

  • Pevný drát je obvykle stejného složení, jako svařovaný materiál. Obsahuje také chemickou příměs na čištění materiálu při sváření.
  • Trubičkový drát s ochranným plynem obsahuje ve svém jádru granule tavidla. Funkce tavidla je podobná, jako obal u obalovaných elektrod. Tavidlo se do těchto drátů používá basické, rutilové nebo speciální dl požadavků. Výhodou trubičkového drátu je ve srovnání s klasickým drátem to, že má lepší vlastnosti pro udržení stabilního oblouku a zajišťuje tak hlubší průnik do svařovaného materiálu. Svár je také pohlednější a není potřeba jej posléze opracovávat.

Svařování impulsním proudem

Svařování impulsním proudem je jednou z moderních metod svařování, která nám umožňuje významně snižovat objem vneseného tepla do sváru. Lze tak velice precizně provádět pozvolné přechody ze svařovaného kovu do základního materiálu. Této technice se také říká bezvrubé přechody. Princip této technologie spočívá v tom, že v základním režimu má proud poměrně nízké hodnoty, přibližně od 10 do 15A a tím se dosahuje stabilního hoření oblouku. Ovšem v definovaných okamžicích se proud nárazově zvyšuje. Frekvence nárazového zvýšení proudu je závislá na druhu svařovaného materiálu a na tloušťce svaru.

Nezávazná poptávka >